Το Youth Leadership Movement Event έρχεται στις 11 Οκτωβρίου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για να μας μάθει, μέσα από ομιλίες και workshops, τι χρειαζόμαστε για να αλλάξουμε τον κόσμο γύρω μας.

Επιχειρήσεις και start ups θα πραγματοποιήσουν ομιλίες για το πως μπορούμε να αναπτύξουμε τα ηγετικά μας χαρακτηριστικά.

Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, εκπαιδευτικοί φορείς, φοιτητές και εταιρείες θα συναντηθούν στον ίδιο χώρο, με σκοπό να αλληλεπιδράσουν και να ανταλλάξουν ιδέες. Μία πρωτοβουλία της AIESEC ΟΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.