Μια αναπάντεχη έκπληξη περίμενε το Μπορούμε, πριν λίγο καιρό, όταν ειδοποιήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως επιλέχθηκε, μαζί με την «PRAKSIS» και την κυρία Αικατερίνη Παναγοπούλου, για το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2017.

Το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη απονέμεται κάθε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε άτομα, ομάδες ατόμων ή οργανώσεις, των οποίων οι δράσεις:

  • προάγουν τη αλληλοκατανόηση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών καθώς και την ευρωπαϊκή συνεργασία,
  • προάγουν την ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού πνεύματος μέσω μακροχρόνιων, υπερεθνικών και διασυνοριακών πολιτιστικών συνεργασιών,
  • σχετίζονται με το θέμα του τρέχοντος Ευρωπαϊκού Έτους, ή
  • προάγουν στην πράξη τις αρχές και αξίες της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε Ευρωβουλευτής έχει δικαίωμα να προτείνει κάποιο άτομο, ομάδα ή οργάνωση για το Βραβείο, ενώ οι 50 νικητές αποφασίζονται από μια Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη από Ευρωβουλευτές από διάφορες χώρες. Το «Μπορούμε» προτάθηκε από τον κ. Μιλτιάδη Κύρκο, Ευρωβουλευτή με το «Ποτάμι».

Δείτε τη συνέντευξη της Ξένιας Παπασταύρου, συνιδρύτριας του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «Μπορούμε».

Ανακαλύψτε περισσότερα για τις δράσεις του Μπορούμε.