Με στόχο την αμοιβαία ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων και επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας, ο Εθνικός Οργανισμός Εμπορίου της Ουγγαρίας (ΜΝΚΗ) και η ALX GREECE πραγματοποίησαν υπό την αιγίδα της Ουγγρικής Πρεσβείας, εκδήλωση με τίτλο Re:Define Technology, η οποία έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου.

O Εθνικός Οργανισμός Εμπορίου της Ουγγαρίας (MNKH), στοχεύοντας πάντα στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα, δημιούργησε τη νέα πλατφόρμα υποστήριξης Business Grove, η οποία προάγει την ανάπτυξη διεπιχειρησιακών σχέσεων μεταξύ ουγγρικών και ελληνικών επιχειρήσεων τεχνολογίας. Στόχος της ενέργειας είναι η προσέλκυση εταιρειών που αναζητούν συνεργασίες τόσο τοπικά όσο και υπερεθνικά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν case studies καινοτόμων εφαρμογών και χρήσεων της τεχνολογίας τόσο από τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοικτή συζήτηση σχετικά με τις μορφές υποστήριξης που μπορεί να προσφέρει το Business Grove στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Το παρών έδωσαν στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και δημοσιογράφοι.

Αποστολή του Business Grove είναι η παροχή πολύπλευρης αρωγής σε υπάρχοντες και νεοφυείς οργανισμούς και επιχειρήσεις που αναζητούν συνεργασίες στις διεθνείς αγορές και χαρακτηρίζονται από έντονη εξωστρέφεια και καινοτόμο πνεύμα, μέσω της εκτενούς ανάλυσης και βελτίωσης των επιχειρηματικών αναγκών και επιθυμιών τους.

Η νέα πλατφόρμα υποστήριξης, αποτελεί το κατάλληλο έρεισμα για τις εταιρείες που σκοπεύουν να καλλιεργήσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους,  ιχνηλατώντας νέους δρόμους ανάπτυξης, προκειμένου να δημιουργήσουν ισχυρούς, και μακροχρόνιους διεπιχειρησιακούς δεσμούς.