Το Game Changer: Women of Influence θα αναγνωρίσει και θα γιορτάσει τις τολμηρές, δραστήριες γυναίκες που αιχμαλωτίζουν το πνεύμα της προόδου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ζωντανού, οικονομικού και κοινωνικού μέλλοντος.

Το φόρουμ αποσκοπεί στο να επιτρέψει μια υψηλού επιπέδου ενημερωμένη συζήτηση για τον καλύτερο τρόπο επίτευξης της πολυμορφίας των φύλων στη χάραξη πολιτικής, στην οικονομία και στην κοινωνία. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στις γυναίκες επιρροής που έχουν θέσει τη θεωρία στην πράξη για να επιτύχουν συνεχή επιτυχία καθ’ ‘όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Αναδεικνύοντας τα θετικά πρότυπα θα δοθεί η δυνατότητα σε γυναίκες από όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε οποιοδήποτε σημείο της ιεραρχικής κλίμακας προκειμένου να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να αξιοποιήσου πλήρως τις δυνατότητές τους. Μεταξύ των προσκεκλημένων είναι ανώτατοι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, manager και διανοούμενοι, ηγέτες στον τομέα τους, που θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν για τους τρόπους προώθησης των ίσων ευκαιριών και επαγγελματικής ανάπτυξης των γυναικών.

Το Game Changer: Women of Influence στοχεύει να είναι η κορυφαία πλατφόρμα για τους κορυφαίους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για να ανταλλάξουν ιδέες και προσεγγίσεις αναφορικά με τις μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες στις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.