Δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) η ετήσια έκθεση «EU Industrial R&D Investment Scoreboard» για το 2016, η οποία συλλέγει και αποτυπώνει τους βασικούς οικονομικούς δείκτες και δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις.

Η έκδοση για το 2016 εξετάζει την απόδοση των κορυφαίων 2.500 επιχειρήσεων που επενδύουν σε Έρευνα & Ανάπτυξη παγκοσμίως (και οι οποίες είναι υπεύθυνες για το 90% των συνολικών δαπανών E&A από επιχειρήσεις), καθώς και τις 1.000 κορυφαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επενδύουν σε Ε&Α. Ο πίνακας αποτελεσμάτων (Scoreboard) συνοδεύεται από την ευρωπαϊκή έρευνα για τις επενδυτικές τάσεις στον τομέα της Βιομηχανικής Έρευνας και Καινοτομίας.

Στη λίστα των 1.000 ευρωπαϊκών εταιριών που επενδύουν σε Έρευνα και Ανάπτυξη βρίσκονται και 5 ελληνικές.

Η PHARMATHEN είναι μια από αυτές και βρίσκεται στην 387η θέση (στην ΕΕ) με συνολικές επενδύσεις 44,29 δισ. ευρώ (1553η θέση παγκοσμίως).

Πηγή epixeiro.gr.