Social cause

 • Melina Taprantzi

  Melina Taprantzi

  Founder of Wise Greece
 • Panagiotis Sfikas, Natalia Kritsali & Alexandros Sotiropoulos

  Panagiotis Sfikas, Natalia Kritsali & Alexandros Sotiropoulos

  Co-Founders of Bloode
 • Ipatia Doussis-Anagnostopoulou

  Ipatia Doussis-Anagnostopoulou

  MD PhD, Head of MISSION “ANTHROPOS”
 • Xenia Papastavrou

  Xenia Papastavrou

  Co Founder of the Non Profitable Organization ‘’Boroume’’ (We can!)
 • Father Antonios

  Father Antonios

  Priest and Founder of the ‘’Ark of the World Foundation”
 • Tzanetos Antypas

  Tzanetos Antypas

  President of the Non Profitable Organization Praksis