Από τώρα και για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών, η γαστρονομία του Νοτίου Αιγαίου θα βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, μέσα από μια σειρά οριζόντιων δράσεων, σε συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού. Οι δράσεις θα κινητοποιήσουν ολόκληρη την τοπική κοινωνία και θα…