Μόνο οι περιφέρειες με το πιο αξιόπιστο και υποσχόμενο επιχειρηματικό όραμα βραβεύονται ως Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές Περιφέρειες (ΕΕΠ) κάθε χρόνο, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ). Φέτος η κριτική επιτροπή επέλεξε την επαρχία Θεσσαλίας , το πριγκιπάτο των Αστουριών και την επαρχία Χέλντερλαντ ως άξιους νικητές για τις εξαιρετικές στρατηγικές και την προσήλωση τους στην τόνωση της επιχειρηματικότητας στην επικράτειά τους.

«Οι νικητές του 2019 αποδεικνύουν ότι οι περιφέρειες της Ευρώπης αποτελούν την κύρια μηχανή ανάπτυξης και κάνουν τη διαφορά όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι περιφέρειες θέτουν σαφές επιχειρηματικό όραμα για το μέλλον το οποίο είναι καινοτόμο, συνεργατικό και επενδύει στην εκπαίδευση. Δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για την άνθιση των επιχειρήσεων, ενισχύουν τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της επικράτειάς μας », δήλωσε ο Karl-Heinz Lambertz , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, ανακοινώνοντας τους νικητές του Βραβείου.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αγωνίζεται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παρατεταμένης πτώσης της οικονομικής της παραγωγής με στόχο την αποκατάσταση του επιχειρηματικού της δυναμικού και τη μείωση του υψηλού ποσοστού ανεργίας. Η στρατηγική της περιφέρειας , με τίτλο «Επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας», αποτελεί το αποτέλεσμα συλλογικής διαδικασίας από τη βάση, με τη συμμετοχή όλων των μειζόνων περιφερειακών φορέων, που αποσκοπεί στην καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος του πληθυσμού και παρέχει συγκεκριμένα μέσα για τη στήριξη της έξυπνης επιχειρηματικότητας με γνώμονα την καινοτομία.

«Απώτερος πολιτικός στόχος μας είναι η αντιστροφή των αρνητικών τάσεων σε όλους τους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες στην περιοχή και ο αναπροσανατολισμός της περιφερειακής οικονομίας προς τη γνώση και την καινοτομία, την αποδοτική χρήση των πόρων και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την αύξηση και τη βελτίωση της απασχόλησης. Θεωρούμε το βραβείο ΕΕΠ μας μια ιδιαίτερα πολύτιμη ευκαιρία να ευθυγραμμίσουμε τις προσπάθειες των περιφερειακών φορέων στην κατεύθυνση της ανάπτυξης συνεργιών και της ανταλλαγής γνώσης και πόρων για την προώθηση και στήριξη της επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας δεσμών με βέλτιστες πρακτικές έξω από την περιφέρεια και της επιβράβευσης και προώθησης επιχειρηματικών προτύπων προς μίμηση », ανέφερε ο Κωνσταντίνος Αγοραστός , Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.