Το πρόγραμμα egg – enter•grow•go της Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ ήταν ανάμεσα στα 6 Προγράμματα/Δράσεις ΕΚΕ που βραβεύτηκαν στα Corporate Affairs Excellence Awards στις 24.04.2018.

Τα Corporate Affairs Excellence Awards διοργανώνονται κάθε χρόνο από τον Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Τα βραβεία που απονέμονται στην κατηγορία Πρόγραμμα/Δράση ΕΚΕ αφορούν προγράμματα ή δράσεις που εντάσσονται σε μια γενική στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και σχετίζονται άρρηκτα με την ουσία που έχει αναγνωρίσει/καταγράψει η κάθε εταιρεία. Συγκεκριμένα αναγνωρίζουν πώς σχετίζονται οι δράσεις ΕΚΕ με τις ανάγκες της κάθε εταιρείας (core business) αλλά και με τις προσδοκίες των επιμέρους ομάδων συμμετόχων που επηρεάζονται.

Με αυτά τα βραβεία το ΤΕΥΠ αναγνωρίζει τα προγράμματα ΕΚΕ που έχουν πραγματικό και μετρήσιμο όφελος για τη βιωσιμότητα μιας εταιρείας.

Δείτε τη συνέντευξη της Ρούλας Μπαχταλιά, υπεύθυνης του egg.