Το LoveGreece.com και το HBA-UK ένωσαν τις δυνάμεις τους ως στρατηγικοί συνεργάτες, με κοινό στόχο την προβολή και προώθηση στην Ελλάδα και στo Ηνωμένο Βασίλειο των πιο δημιουργικών Ελλήνων.

Συγκεκριμένα, το HBA-UK θα λειτουργήσει ως hub μέσα από το οποίο οι ελληνικές εταιρίες θα μπορούν να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους στο τραπεζικό και επενδυτικό κοινό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτό θα γίνεται εφικτό με τη διοργάνωση κοινών events μεταξύ LoveGreece.com και HBA-UK, όπου τα μέλη και από τις δύο πλευρές θα έρχονται σε επαφή, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών, την κατανόηση και ανάπτυξη της διεθνούς επενδυτικής κουλτούρας, καθώς και τη δημιουργία πλατφόρμας συνεχούς επικοινωνίας με την επενδυτική κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου με κύριο σκοπό την επίτευξη επενδυτικών συμφωνιών.

Ο Project Director του LoveGreece.com Βασίλης Μπαρτζώκας δήλωσε: “Από τα πιο καθοριστικά σημεία για την ανάπτυξη ενός brand είναι μία σωστή και υγιής επενδυτική σχέση. Ελπίζουμε ότι μέσα από την τόσο σημαντική συνεργασία μας με to HBA-UK θα βοηθήσουμε τα μέλη μας να βρουν το ιδανικό επενδυτή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους”.

Ο Πρόεδρος του HBA-UK Αντώνης Ντατζόπουλος πρόσθεσε: “Παρ’όλη την δυσχερή οικονομική συγκυρία, οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και πιο καθιερωμένες μικρομεσαίες, έχουν την δυνατότητα να παίξουν σημαντικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο. Οι συνέργειες ανάμεσα στο branding και την κατανόηση της διεθνούς επενδυτικής κουλτούρας, μπορούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για επιτυχημένες διεθνείς συνεργασίες και προσέλκυση επενδυτών”.

O οργανισμός Hellenic Bankers Association ιδρύθηκε το 1994, εδράζεται στο Λονδίνο και έχει δημιουργηθεί από Έλληνες με στόχο την προωθήση των Ελληνικής και Κυπρίακης καταγωγής χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σήμερα ο HBA-UK μετρά 300 μέλη που δραστηριοποιούνται στο τραπεζικό και ευρύτερο χρηματοοικονομικό κλάδο στο City of London, κάτι που μαρτυρά τον επαγγελματισμό, την πρότυπη κοινωνική θέση και τη σκληρή δουλειά τους.

www.hellenicbankers.org.uk