Την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016, οι Οργανώσεις Άρσις, Praksis, Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού, Ένωση μαζί για το παιδί, η υπηρεσία ασύλου και το «αλληλεγγύη-SolidarityNow» μας καλούν στην κοινή Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιούν με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου δράσης στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας.

Μετά τη συν-λειτουργία ενός έτους, όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς και υπό το συντονισμό του «αλληλεγγύη-SolidarityNow» παρουσιάζουν το έργο τους, τα αποτελέσματα της δράσης αλλά και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της προσφοράς δωρεάν υπηρεσιών στους ωφελούμενους, λειτουργώντας σε μία κοινή δομή.

Οι υπηρεσίες παρέχονται στο Κέντρο Αλληλεγγύης δωρεάν και απευθύνονται σε όλους: ενήλικες και παιδιά που βρίσκονται αντιµέτωποι µε τη φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισµό, µε προβλήµατα στέγασης και ασφάλισης, σε µετανάστες και αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες, καθώς και σε κάθε οικογένεια που επιθυµεί να λάβει εξειδικευµένες υπηρεσίες συµβουλευτικής.

Στο Κέντρο Αλληλεγγύης ακολουθούν πολιτική «ανοιχτών θυρών» και είναι προσβάσιµο σε όλους ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, εθνοτικής καταγωγής και κοινωνικής θέσης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.