Η εταιρία E-SURVEY – www.esurvey.gr – είναι υποστηρικτής του LoveGreece.com με παροχή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για την κατάθεση των αιτημάτων από τις υποψήφιες εταιρίες, αλλά και για την αξιολόγηση και βαθμολογία των προτάσεων, από την επιτροπή του LoveGreece.com.

Μέσω της πλατφόρμας αυτής οι αιτήσεις θα επεξεργάζονται και θα προωθούνται στους κριτές προς αξιολόγηση.

Ο ειδικός σχεδιασμός που έγινε αποκλειστικά για το LoveGreece.com, δίνει τη δυνατότητα στην κριτική επιτροπή να βαθμολογεί τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, και όσες συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, προκρίνονται προς παρουσίαση μέσω του Lovegreece.com.

Η E- SURVEY είναι  τεχνολογική εταιρία που δημιουργεί και αναπτύσσει πλατφόρμες μέτρησης της εμπειρίας του πελάτη μέσω tablet. Η έρευνα της ικανοποίησης του πελάτη γίνεται απλή χρηστική και γρήγορη με τη χρήση tablet. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της πλατφόρμας είναι ότι δουλεύει και χωρίς τη χρήση δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 3G ή wifi τα δεδομένα δεν χάνονται. Η μέτρηση της εμπειρίας του πελάτη μπορεί να γίνει σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, στο δρόμο και όπου υπάρχει επαφή με πελάτη.