Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων εκπόνησαν μια δέσμη μέτρων για τη στήριξη της αγοράς κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών και των καινοτόμων εταιρειών που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», διοχετεύονται μέτρα μέσω της διευκόλυνσης InnovFin Equity, τα οποία μεταφράζονται σε πρόσθετη ρευστότητα για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εταιρειών μέσης κεφαλαιοποίησης.

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί μια νέα Διευκόλυνση Ανάκτησης Συμμετοχών για Καινοτόμους Τεχνολογίες, ύψους 100 εκατ. ευρώ, η οποία θα παρέχει πρόσθετη επενδυτική ικανότητα στους διαχειριστές κεφαλαίων ώστε να στηριχθούν περαιτέρω οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου τους που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση.

Τα νέα μέτρα στήριξης θα υλοποιηθούν βάσει πρόσκλησης για έκφραση ενδιαφέροντος.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πηγή: http://innovation.ekt.gr/el/horizon2020