Το 2015, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναζήτησαν καταφύγιο στη Γερμανία, καθώς προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις διώξεις στις πατρίδες τους. Αυτό γεννά νέες προκλήσεις: την εκμάθηση μιας νέας γλώσσας, δημιουργία νέων κοινοτήτων, πρόσβαση στην εκπαίδευση και την εργασία.

Η Google σε συνεργασία με τη NetHope, γνωρίζοντας ότι η πρόσβαση σε πόρους του Internet είναι το κλειδί για την ένταξη των προσφύγων στις νέες τους κοινωνίες, εγκαινιάζουν το Project Reconnect. Με το πρόγραμμα αυτό επιχορήγησαν  5.3 εκατομμύρια δολάρια σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στη Γερμανία, ώστε να μπορεί να χαρίσει 25.000 Chromebook σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εργάζονται με τους πρόσφυγες που φτάνουν στη χώρα.

Το έργο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους πρόσφυγες καθώς προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πόρους εκπαίδευσης και ενημέρωσης στο διαδίκτυο, καθώς και με διάφορες διαδικασίες, όπως συμπλήρωση εντύπων ή την εκμάθηση της γλώσσας. Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση έως 5.000 Chromebooks.

Για περισσότερα εδώ.

project-reconnect-berlin-684x451