Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), προκήρυξε τον 13ο Διαγωνισμό Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας και προσκαλεί επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν καινοτομήσει να δηλώσουν συμμετοχή.

Όσοι έχουν εφαρμόσει με επιτυχία κάτι καινούργιο, τότε μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό για το Βραβείο Καινοτομίας ΟΕΒ σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:

  • Πρωτογενής Τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, κλπ)
  • Μεταποιητικός Τομέας (Βιομηχανία)
  • Τομέας Υπηρεσιών
  • Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Το Βραβείο Καινοτομίας ΟΕΒ αποτελεί την ανώτατη διάκριση στη χώρα μας για την πιο επιτυχημένη καινοτομία. Το θεσμό του «Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας» της ΟΕΒ, στηρίζουν το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

Όσοι ενδιαφέρονται να μετάσχουν στο διαγωνισμό και να διεκδικήσουν το Βραβείο του τομέα δραστηριότητας τους, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν στην ΟΕΒ Αίτηση Συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 10 Μαΐου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.