«Αξιοποίηση της δυναμικής των πόλεων και των περιφερειών»

Όλο και περισσότερο, οι διεθνείς οργανισμοί, οι κεντρικές κυβερνήσεις και οι ιδιωτικές εταιρείες μαθαίνουν να αγκαλιάζουν τη δύναμη του τόπου. Η αποκέντρωση της πολιτικής εξουσίας και της οικονομικής δραστηριότητας θεωρείται ζωτικής σημασίας για την απελευθέρωση του κρυμμένου οικονομικού και κοινωνικού δυναμικού, τον μετριασμό των ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Ταυτόχρονα, οι πολίτες απαιτούν ένα πιο απτό επίπεδο λογοδοσίας, καθώς οι συγκεντρωτικές δομές εξουσίας, είτε εθνικές είτε υπερεθνικές, θεωρούνται μακρινές και απρόσωπες.

Με αυτό το πνεύμα, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και η εφημερίδα Patris διοργανώνουν το 2ο Olympia Forum, το μεγαλύτερο συνέδριο στην Ελλάδα αφιερωμένο στην τοπική και περιφερειακή διακυβέρνηση και την πολιτική συνοχής. Θα πραγματοποιηθεί στις 20-23 Οκτωβρίου 2021 στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα και στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην Αρχαία Ολυμπία.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.