Επιφυλακτικές να επενδύσουν στην καινοτομία, παρά το γεγονός ότι προεξοφλούν στη μεγάλη πλειοψηφία τους μια γρήγορη ανάκαμψη από την κρίση του κορωνοϊού, εμφανίζονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Accenture. Θέτοντας πρακτικά σε κίνδυνο τη διαδικασία ανάκαμψής τους οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δηλώνουν κατά 53% ότι θα επιβραδύνουν τις επενδύσεις τους στην καινοτομία το επόμενο διάστημα, διατηρώντας αμυντική στάση, υποθάλποντας το κλίμα αισιοδοξίας (66% των συμμετεχόντων πιστεύουν σε μια γρήγορη ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας) αλλά και την ευκαιρία να μειωθεί το χάσμα με τους ανταγωνιστές τους σε ΗΠΑ και Ασία. Στις τελευταίες ο δείκτης επιβράδυνσης των επενδύσεων στην καινοτομία κυμαίνεται μεταξύ 33% για τη Βόρεια Αμερική και 49% για την Ασία.

Επιπρόσθετα, όπως αναδεικνύεται από τη μελέτη «Bold Moves in Tough Times», μόλις το 16% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων επενδύουν σε πρωτοβουλίες για την προετοιμασία της ανάκαμψης, σε σύγκριση με 25% στην Ασία και 34% στη Β. Αμερική. Διαφορές, όχι όμως τόσο έντονες, συναντάμε και στην πρόθεση συνεργασίας, με τους επικεφαλής των επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι λιγότερο πιθανό, συγκριτικά με εκείνους της Β. Αμερικής και της Ασίας, να συνεργαστούν με άλλες εταιρείες για να μετριάσουν τον αντίκτυπο της κρίσης και να ανακάμψουν γρηγορότερα (48% στην Ευρώπη, σε σύγκριση με 53% στη Β. Αμερική και 55% στην Ασία).

Με βάση τη μελέτη, ο κλάδος που εμφανίζεται πιο αισιόδοξος είναι αυτός της φαρμακευτικής/βιοτεχνολογίας/βιοεπιστημών, με 34% των επικεφαλής του κλάδου να αναμένουν αυξημένη ζήτηση στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Ο δεύτερος πιο αισιόδοξος κλάδος είναι οι τηλεπικοινωνίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ψυχαγωγία, με το 52% των ερωτηθέντων να αναμένουν ανάκαμψη σε «σχήμα V» στις ευρωπαϊκές αγορές τους, ενώ ακολουθεί ο κλάδος της ασφάλισης, στο 47%. Στον αντίποδα βρίσκονται οι κλάδοι της αυτοκινητοβιομηχανίας και των αεροπορικών εταιρειών/ταξιδίων/μεταφορών, με μόλις 7% και 12% των ερωτηθέντων αντίστοιχα να αναμένουν ταχεία ανάκαμψη.

Βρείτε περισσότερα εδώ.