Η AEGEAN προσφέρει τη δυνατότητα εκπαίδευσης και απόκτησης των αναγκαίων δεξιοτήτων και εφοδίων σε 40 επιπλέον υποψήφιους πιλότους.

Η AEGEAN,  στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανέλαβε την προηγούμενη χρονιά, υλοποιεί νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης για 40 επιπλέον υποψήφιους πιλότους σε δύο (2) ελληνικές σχολές για την απόκτηση του επαγγελματικού πτυχίου πολιτικής αεροπορίας (Integrated Commercial Pilot License with MCC). Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνέχεια αντίστοιχου προγράμματος που ανακοίνωσε η AEGEAN το έτος 2018 και ήδη υλοποιεί, κατά το στάδιο επιλογής του οποίου ο αριθμός υποψηφίων που προέκυψε να πληρούν τα κριτήρια επιλογής υπολειπόταν κατά 35 άτομα του προβλεπόμενου αριθμού εκπαίδευσης 100 υποψήφιων πιλότων. Τονίζεται ότι το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης για 40 επιπλέον υποψήφιους πιλότους, αφορά 30 Έλληνες/Ελληνίδες και 10 Κύπριους/Κύπριες υποψήφιους πιλότους.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία η AEGEAN θέλει να βοηθήσει τους νέους και τις νέες, που ονειρεύονται να γίνουν πιλότοι, να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα καλύπτοντας πάνω από το 50% της αξίας των διδάκτρων. Μια  υποστήριξη εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου ότι το συνολικό κόστος σπουδών για κάθε μελλοντικό πιλότο, συμπεριλαμβανόμενης της εκπαίδευσης στον τύπο αεροσκάφους, ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με την ανάρτηση του βιογραφικού σημειώματος γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της AEGEAN και μέσω της ειδικής φόρμας που έχει αναρτηθεί, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης και βιογραφικού σημειώματος την 30ή Αυγούστου 2019  έως τις 23:59.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.