Το πρόγραμμα «Music Moves Europe» του Creative Europe Desk UK είναι ανοιχτό και απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες από τον χώρο της μουσικής.

Συγκεκριμένα, προσφέρει συνολική χρηματοδότηση €2.5 εκατομμυρίων σε καινοτόμες προτάσεις για τη βιωσιμότητα του Ευρωπαϊκού μουσικού οικοσυστήματος προς μια πράσινη, ψηφιακή και δίκαιη ανάκαμψη από τον Covid-19.

Η Επιτροπή θα επιλέξει μια κοινοπραξία που θα σχεδιάσει και θα διαχειριστεί ένα καινοτόμο και αποτελεσματικό σύστημα υποστήριξης που θα αναδιανέμει επιχορηγήσεις σε παραλήπτες στον τομέα της μουσικής, βάσει αξιολόγησης των αναγκών. Η κοινοπραξία αναμένεται να έχει επιλεγεί έως τον Νοέμβριο του 2020, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια θα φτάσουν στους αποδέκτες το συντομότερο δυνατό το 2021.

Η 3η συνεχόμενη χρονιά της προπαρασκευαστικής δράσης «Music Moves Europe: Boosting the European music diversity and talent», πραγματεύεται την ανάγκη ανάκαμψης του ευρωπαϊκού μουσικού οικοσυστήματος μετά την κρίση του Covid-19, ώστε αυτό να καταστεί πιο βιώσιμο. Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης συμβάλλει επίσης στα σχέδια της ΕΕ για μια πράσινη, ψηφιακή, δίκαιη και ανθεκτική ανάκαμψη.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.