Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 και για 2η συνεχή χρονιά, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Women On Top πραγματοποίησε επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο «Women On Top in Business 2019: Ισότητα στην πράξη» για το σχεδιασμό καινοτόμων αλλά υλοποιήσιμων πλάνων με στόχο την ισότιμη συμμετοχή, εκπροσώπηση και μεταχείριση των γυναικών στο εταιρικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στον φιλόξενο χώρο του HIGGS με την υποστήριξη των εταιρειών Παπαστράτος, Microsoft, PwC και Commit, παρακολούθησαν πάνω από 50 γυναίκες και άντρες από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία, όπου δούλεψαν μέσα σε ειδικά σχεδιασμένες ομάδες εργασίας και κατέληξαν σε συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις με στόχο την εισαγωγή, σε εταιρείες και οργανισμούς, πολιτικών και εργαλείων για την ισότιμη ένταξη και των δύο φύλων σε όλες τις βαθμίδες της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι ιδέες και τα εργαλεία στα οποία κατέληξαν, παρουσιάζονται μέσα από ένα eBook γεμάτο έμπνευση, αλλά κυρίως πρακτικές και εφαρμόσιμες στρατηγικές, για εταιρείες κάθε μεγέθους και κάθε πεδίου δραστηριοποίησης.

Δείτε τα αποτελέσματα της ημερίδας εδώ.