Το Balkan Green Foundation στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Balkan Green Ideas διοργανώνει το 1ο Balkan Green Academy 2020/2021.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διάρκειας μίας εβδομάδας που αποτελείται από 3 βασικούς πυλώνες: πολιτική-οικονομία-κοινωνία. Η Ακαδημία χρησιμοποιεί διατομεακή και διεπιστημονική προσέγγιση, ενθαρρύνει τη σε βάθος ανάπτυξη γνώσεων και συγχρόνως συνδυάζει ενότητες που θα διερευνήσουν την προοπτική πολιτικής, την οικονομική προσέγγιση των επιχειρήσεων και τον κοινωνικό αντίκτυπο. Κάθε χρόνο, η ακαδημία εκπαιδεύει τους μελλοντικούς υποψηφίους του Balkan Green Ideas για την πράσινη και αειφόρο ανάπτυξη.

Κύριοι στόχοι:

1. Προώθηση αρχών και αξιών βιώσιμης και πράσινης πολιτικής σε θέματα που σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη των κοινωνιών των Δυτικών Βαλκανίων (με ιδιαίτερη έμφαση στην Ατζέντα του 2030 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Πράσινη Ατζέντα για τα Δυτικά Βαλκάνια)

2. Επικοινωνία με τους ακτιβιστές πράσινων ριζών, τις CSO πράσινες, βιώσιμες πρωτοβουλίες και πιθανούς ή υπάρχοντες «πράσινους» και αστικούς επιχειρηματίες.

3. Ενθάρρυνση της περιφερειακής συνεργασίας για οικολογικές αρχές, αξίες και ανταλλαγή εμπειριών μέσω συνεργασίας με διεθνείς και Ευρωπαίους ενδιαφερόμενους.

4. Προετοιμασία τοπικών και περιφερειακών φορέων για τον εντοπισμό δυνατοτήτων εντός των κοινοτήτων τους για τη δημιουργία πράσινων και βιώσιμων πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων.

Το Balkan Green Academy 2020/2021 είναι ανοιχτό σε συμμετέχοντες (κυρίως νέες γυναίκες και άνδρες από αγροτικές και αστικές περιοχές που κατέχουν ή προτίθενται να ιδρύσουν πράσινες μικρές και βιώσιμες επιχειρήσεις), από την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ελλάδα, το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.

  • Οι θέσεις είναι περιορισμένες και συγκεκριμένα για στην Ελλάδα αντιστοιχούν 4.
  • Η συμμετοχή και στους 3 πυλώνες είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες.
  • Η γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική.
  • Μπορείτε να συμμετάσχετε έως και την Κυριακή 16 Αυγούστου 2020 στις 23:59.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Βρείτε τη φόρμα εγγραφής εδώ.