Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του το Μπορούμε προσπαθεί να βελτιώνει συνεχώς τον αντίκτυπο των δράσεών του, την αποτελεσματικότητά του και κυρίως το υψηλό επίπεδο διαφάνειας της οργάνωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συμμετοχή του και στο δεύτερο πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ το «ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Ελληνικών ΜΚΟ», το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το HIGGS.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Οργάνωσης: «Είμαστε χαρούμενοι που στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου αξιολόγησης η οργάνωση μας συγκέντρωσε συνολικό αριθμό 4 αστεριών στη βάση τριών κριτηρίων: αποτελεσματικότητα, οργάνωση και διαφάνεια.

Όμως, με τη βοήθεια των ερευνητών του προγράμματος ΘΑΛΗΣ, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για κάθε συμβουλή και στήριξη, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις προσπάθειες βελτίωσης της οργάνωσης μας καθώς πιστεύουμε ακράδαντα πως αυτό μεταφράζεται άμεσα σε μεγαλύτερο και πιο ουσιαστικό περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεων μας. Και στην δική μας περίπτωση αυτό σημαίνει χαμηλότερη σπατάλη τροφίμων, μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση από οργανικά απορρίμματα, περισσότεροι μαθητές οι οποίοι θα εκπαιδευτούν στο θέμα της σπατάλης τροφίμων και κυρίως περισσότεροι συνάνθρωποι μας σε ανάγκη που θα στηριχθούν επισιτιστικά.»

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.