Εκπαίδευση & Κοινωνική Ευθύνη

Εκπαιδευτική δράση από το ΕΜΣΤ

Το ΕΜΣΤ ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές του δράσεις σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τα έργα της συλλογής του. Το τμήμα εκπαίδευσης του ΕΜΣΤ συνεργάστηκε με το 1ο ΕΠΑΛ Αγ. Παρασκευής, στο…

Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

Casper Veldkamp, Orange Grove

Το Orange Grove είναι ένας ευέλικτο co-working space και κοινότητα για νέους επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια αναγνωρισμένη πρωτοβουλία της Πρεσβείας της Ολλανδίας στην Αθήνα και χρηματοδοτείται από ολλανδικές και ελληνικές επιχειρήσεις και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Κείμενο Συνέντευξης Το Orange Grove ήταν…