Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ συμβάλει στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αμβλύνει τις επιπτώσεις της κρίσης, αυξάνει την παραγωγικότητα, και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Σήμερα καλείται να συνδράμει και στην προσπάθεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Κεντρικές επιδιώξεις για τη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027, πρέπει να είναι ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός, η κυκλική οικονομία, η κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων και η βιομηχανική ανάπτυξη στην περιφέρεια. Η Ελλάδα πρέπει σύντομα να ολοκληρώσει τη διαβούλευση και τον σχεδιασμό για τη νέα περίοδο 2021-2027, με τρόπο που να αντανακλά τις προτεραιότητες και να αξιοποιεί νέες λογικές και εργαλεία συγχρηματοδότησης για μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα των δημοσίων πόρων, καλύτερα αναπτυξιακά αποτελέσματα αλλά και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη μετά κορωνοϊό εποχή.

Γι’ αυτό ο ΣΕΒ συνεχίζει τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του διαλόγου και τη διατύπωση ρεαλιστικών προτάσεων για την άμεση βελτίωση των αποτελεσμάτων του υφιστάμενου ΕΣΠΑ, συνδιοργανώνοντας με τη διαΝΕΟσις, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο «Ποιο ΕΣΠΑ χρειάζονται οι επιχειρήσεις στην μετά- COVID εποχή».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, εμπειρογνώμονες αλλά και εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης θα συζητήσουν για την πορεία υλοποίησης και τα προβλήματα του ΕΣΠΑ, τις προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 και τις ανάγκες των επιχειρήσεων στην εποχή μετά την υγειονομική κρίση. Η ανταλλαγή απόψεων θα συνεισφέρει στη διατύπωση ρεαλιστικών προτάσεων τόσο για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του σημερινού όσο και το σχεδιασμό του επόμενου ΕΣΠΑ προς όφελος της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.