Τα τελευταία χρόνια, οι EEA και Norway Grants έχουν χρηματοδοτήσει πάνω από 270 αντίστοιχα projects. Μόνο για το 2020, αναμένεται ότι οι επιχορηγήσεις θα έχουν φτάσει τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Η ιδέα των χρηματοδοτήσεων των EEA και Norway Grants είναι ότι δύο επιχειρήσεις από διαφορετικές χώρες πρέπει να συνεργαστούν για να υποβάλουν αίτηση: Η μία πρέπει να είναι δικαιούχος χώρα, και η άλλη χώρα χρηματοδότησης.

Το Green Industry & ICT Matchmaking event, που διοργανώνεται στο Oslo στις 2 Μαρτίου, είναι ιδανική ευκαιρία για να υποβάλουν εταιρείες τη δική τους αίτηση για χρηματοδότηση. Η επιχορήγηση που θα δοθεί, εξαρτάται από τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, με ελάχιστο ποσό τα 200.000 ευρώ, και ανώτατο τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Για τις εταιρείες στις χώρες-δικαιούχους, η επιδότηση τους παρέχει την ευκαιρία να αναπτυχθούν και να υιοθετήσουν οικολογικές πρακτικές, ενισχύοντας τη θέση τους στην αγορά και να αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Για τις εταιρείες σε χώρες που χρηματοδοτούνται, η χρηματοδότηση μπορεί να σας δώσει πρόσβαση σε νέες αγορές και πελάτες, καθώς και την ευκαιρία να βελτιώσουν τα προϊόντα τους με χαμηλό οικονομικό ρίσκο.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα αγγλικά εδώ.