Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών, στο πεδίο της τεχνολογίας των Συστημάτων Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ), κοινώς γνωστό ως «Drones» και των εφαρμογών τους, θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο της διοργάνωσης DRONETECH 2019 – B2B Meetings.

Η εκδήλωση, λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της τέταρτης έκθεσης DroneTech World Meeting και πραγματοποιείται στις 18-19 Οκτωβρίου 2019 στο Arena Toruń (Πολωνία). Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης όλοι οι επισκέπτες και οι εκθέτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διμερείς συναντήσεις (B2B meetings). Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas, υποστηρίζει ενεργά την εκδήλωση και τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών στην εκδήλωση.

Στη διοργάνωση λαμβάνουν μέρος επενδυτές, επιχειρηματίες, επιστήμονες καθώς και συμμετέχοντες που τους ενθουσιάζει το πεδίο της τεχνολογίας των Drones και οι εφαρμογές τους. Ειδικότερα, η έκθεση και η εκδήλωση διμερών συναντήσεων απευθύνεται σε εταιρίες, φορείς και ιδιώτες που έχουν ενδιαφέρον ή δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

  • Παραγωγή και διάθεση drones (drones production and distribution)
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε drones και σχετικές τεχνολογίες
  • Εξοπλισμός και εξαρτήματα drones
  • Αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα
  • Σύγχρονη δασοκομία και ευφυή γεωργία

Διαβάστε περισσότερα εδώ.