Σε συνεργασία με την Socialinnov, η Lenovo προσφέρει δωρεάν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υποστηρίζει την προσπάθεια για βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού της χώρας και της μείωσης του gender gap που παρατηρείται στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα Love on απαρτίζεται από τρεις θεματικούς πυλώνες και απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες.

Οι θεματικοί πυλώνες του προγράμματος είναι:
· Digital Skills: Grow Your Career
· Digital CV: LinkedIn as a tool to find the perfect job
· Digital Marketing Fundamentals

Love on είναι ο αναγραμματισμός του ονόματος Lenovo που δανείζει το όνομά του σε εθελοντικά προγράμματα που πραγματοποιεί η Lenovo, με πάνω από 3,500 χιλιάδες εθελοντές, σε 55 πόλεις, 37 χώρες σε 6 ηπείρους και περισσότερες από 13.000 ώρες εθελοντισμού σε όλον το κόσμο.

Για εγγραφή πατήστε εδώ.