Μετά από κάθε μεγάλη κρίση, οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν και οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Γι’ αυτό και η αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης λόγω πανδημίας, απαιτεί αλλαγές στα επιχειρηματικά μοντέλα.

Οι τομείς στους οποίους θα πρέπει να αλλάξετε το υφιστάμενο επιχειρηματικό σας μοντέλο ώστε να αντιμετωπίσετε τη νέα πραγματικότητα, είναι οι εξής:

  • Πωλήσεις
  • Εξυπηρέτηση πελατών
  • Ορθή λειτουργία
  • Εφοδιαστική αλυσίδα
  • Ισολογισμός

Δείτε αναλυτικά όλα όσα πρέπει να κάνετε για κάθε τομέα εδώ.