Οι ταξιδιώτες δίνουν μεγάλη προσοχή στην εικόνα. Τι γίνεται όμως όταν πρέπει να αξιοποιηθούν για λόγους Marketing;

Οι ηγέτες στον χώρο του Digital Marketing παρουσιάζουν την τάση να εφαρμόζουν στις πρακτικές τους μια νοοτροπία βασισμένη στα δεδομένα, ωστόσο διαπιστώσαμε ότι μόνο η μειοψηφία των ερωτηθέντων μετρά το οπτικό περιεχόμενο πέρα από τους κύριους δείκτες, όπως ο αριθμός των likes ή των views για μια δημοσίευση. Αυτό αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για τους travel marketers να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το οπτικό περιεχόμενο με τις πλήρεις δυνατότητές του για να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο, conversions και άμεσες κρατήσεις.

 

Από το σύνολο των ερωτηθέντων, το 63% δηλώνουν ότι ο πρωταρχικός στόχος της visual marketing στρατηγικής τους είναι να αυξήσουν τα conversions στα κανάλια τους, όμως μόνο το 35% μετρά την οπτική απόδοσή τους. Και μόνο το 12% των marketers μπορεί να πει με ακρίβεια ότι τα γραφικά που χρησιμοποιεί επηρέασαν τα συνολικά έσοδα.

Οι ξενοδόχοι και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες λένε ότι ο πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής τους για οπτικό μάρκετινγκ είναι να παράγουν έσοδα μέσω απευθείας κρατήσεων (το 64% και 65% αντίστοιχα). Ωστόσο, μόνο το 12% των ξενοδοχείων και το 16% των ταξιδιωτικών πρακτορείων, μετρούν τον τρόπο με τον οποίο οι εικόνες συμβάλλουν σε αυτό τον στόχο. Και στους δύο τομείς, σχεδόν οι μισοί δεν μετρούν καθόλου τα οπτικά στοιχεία του ιστότοπού τους.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ξενοδοχειακών και ταξιδιωτικών εταιρειών που ερωτήθηκαν (87%) δεν έχουν βρει κάποια λύση σχετικά με την αποθήκευση και την οργάνωση των εικαστικών τους. Τη λύση σε όλα τα παραπάνω δίνουν τα εργαλεία ψηφιακής διαχείρισης, γνωστά για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα μιας ομάδας.

Πηγή: CrowdRiff