Το HIGGS, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να υποστηρίξει πολύπλευρα την Κοινωνία Πολιτών στην Ελλάδα, πραγματοποιεί σειρά ερευνών για ζητήματα που την απασχολούν. Ένα από αυτά τα ζητήματα αποτελεί η πληρέστερη πληροφόρηση για τα Κοινωφελή Ιδρύματα, οι χρηματοδοτήσεις των οποίων αποτελούν βασική χρηματοδοτική πηγή για πολλές οργανώσεις στην Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της έρευνας είναι να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των Κοινωφελών Ιδρυμάτων, τις διαδικασίες και τις στρατηγικές τους προτεραιότητες, αλλά και την επικαιρότητα, και να τις προσφέρει συγκεντρωτικά και ομαδοποιημένα στις οργανώσεις.

Για περισσότερο από 4 χρόνια, το HIGGS βρίσκεται δίπλα στις οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών έχοντας υποστηρίξει μέσα από εκπαίδευση και συμβουλευτική περισσότερες από 450 οργανώσεις εντός και εκτός των προγραμμάτων του.

Η έρευνα κατάφερε να συγκεντρώσει στοιχεία από την πλειονότητα των ενεργών Κοινωφελών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Καλύπτοντας δρώντες με διαφορετική στόχευση, ηλικία και τρόπο λειτουργίας, η HIGGS θεωρεί ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι αντιπροσωπευτικά του καναλιού χρηματοδότησης «Κοινωφελή Ιδρύματα», και ως εκ τούτου μπορεί να αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό προς κάθε ενδιαφερόμενο. Από τις ελληνικές ΜΚΟ και φορείς που αναζητούν χρηματοδοτήσεις ως ερευνητές και ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με τον τομέα της Κοινωνίας Πολιτών στην Ελλάδα, αλλά και από διαμορφωτές πολιτικής ως και τα ίδια τα κοινωφελή ιδρύματα.

Διαβάστε την έρευνα εδώ.