Η νέα έρευνα του HIGGS, με τίτλο «COVID-19 & ΜΚΟ: Η επόμενη ημέρα» έρχεται για να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: «Ποια η επίδραση της πανδημίας στη λειτουργία των οργανώσεων, στις χρηματοδοτήσεις και στις υπηρεσίες που προσφέρουν στην κοινωνία;» και «Ποια τα εργαλεία που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες;».

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει σε 5 κύρια ζητούμενα:

– Επιπτώσεις COVID-19 στη λειτουργία των κοινωφελών οργανώσεων & στη δράση τους στο πεδίο

– Επιπτώσεις COVID-19 στη λειτουργία των κοινωφελών οργανώσεων στην ανεύρεση πόρων

– Ανάγκες των κοινωφελών οργανώσεων λόγω COVID-19 στο επόμενο διάστημα (Λειτουργία/Χρηματοδοτήσεις)

– Εκπαιδευτικές ανάγκες των κοινωφελών οργανώσεων λόγω COVID-19

– Πώς διαμορφώνεται η επόμενη ημέρα για τον τομέα των κοινωφελών οργανώσεων.

Η έρευνα διεξήχθη μέσω δομημένου ερωτηματολογίου το οποίο ολοκληρώθηκε από 119 οργανώσεις απ’ όλη την Ελλάδα και απ’ όλο το φάσμα των τομέων δραστηριοποίησης των ελληνικών ΜΚΟ: από την Υγεία και την Κοινωνική Πρόνοια μέχρι το Προσφυγικό/Μεταναστευτικό και τον Πολιτισμό.

Κατεβάστε όλη την έρευνα εδώ.