Στον υπερ-συνδεδεμένο κόσμο στον οποίο ζούμε, ο χρήστης έχει πολλές ταυτότητες, το προφίλ του είναι πιο διαφορετικό από ποτέ και οι εξειδικευμένες απαιτήσεις αποτελούν το νέο κανόνα. Η υπερφόρτωση πληροφοριών της κάθε γενιάς του Διαδικτύου έχει διαμορφώσει ένα κοινό που θέλει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά ως άτομο και όχι ως μάζα. Η εποχή της υπερ-προσαρμογής έχει ξεκινήσει. Ο χρήστης δεν είναι πλέον σαν τον μέσο άνθρωπο, ο χρήστης αποτελεί μια μεμονωμένη μονάδα και ζητάει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια. Ποιοι είναι οι χρήστες, πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ανάγκες τους και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε καινοτομία που θα οδηγήσει σε επιτυχημένα προϊόντα και υπηρεσίες που θα τους κρατήσουν ικανοποιημένους; Αυτές είναι οι ερωτήσεις που διερευνούμε σε αυτή την έρευνα. Οι απαντήσεις είναι λιγότερο προφανείς από ό, τι φαίνονται, επειδή ο χρήστης δεν αναγνωρίζεται πλέον αποκλειστικά ως τελικός πελάτης.

Με στόχο να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να πλοηγηθούν στο τοπίο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, το Found.ation, με την υποστήριξη του EIT Digital, οργάνωσε μια ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών από ελληνικές εταιρίες που συζητούν τις βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία καινοτομίας και τη διαχείριση που θέτουν τον χρήστη στο κέντρο των προσεγγίσεών τους.

Κατεβάστε δωρεάν την έρευνα εδώ.