Είναι δύσκολο να γνωρίζετε αν τα «αντανακλαστικά» μιας επιχείρησης ενάντια στον Covid-19 είναι αρκετά. Ορισμένες επιχειρήσεις έχουν κάνει μεγάλες αλλαγές στις διαδικασίες και στις υπηρεσίες τους. Μερικές αγωνίστηκαν να αλλάξουν ολοκληρωτικά.

Χωρίς όφελος ή συγκεκριμένα αποτελέσματα, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εάν τα μέτρα που έχετε λάβει για την προστασία και την επιβίωση της επιχείρησής σας είναι τα σωστά.

Δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο.

Οι σύμβουλοι του Board of Innovation, προτείνουν να προβλέψετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας. Πώς; Κοιτάζοντας την απόκριση του οργανισμού σας και βλέποντας αν ευθυγραμμίζεται με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται ήδη στην κοινωνία. Υπάρχουν κενά; Μια αλλαγή της συμπεριφοράς σε μια άλλη βιομηχανία μπορεί να προβλέψει επιπλέον αλλαγές στην αγορά αλλού.

Δείτε όλη την έρευνα εδώ.