Το HIGGS (Higher Incubator Giving Growth & Sustainability), στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να υποστηρίξει πολύπλευρα την Κοινωνία Πολιτών στην Ελλάδα, πραγματοποιεί σειρά ερευνών για ζητήματα που την απασχολούν. Ένα από αυτά τα ζητήματα, καίριας σημασίας αλλά με σχεδόν πλήρη έλλειψη δεδομένων, αποτελεί η σχέση Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) με την τεχνολογία.

Η παγκόσμια έρευνα με τίτλο «Global NGO Technology Report 2019», είναι μια ετήσια έκθεση που αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι φιλανθρωπικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν την τεχνολογία.

Φέτος, συμμετείχαν 5.721 οργανώσεις από 60 χώρες. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι περισσότερες ελληνικές ΜΚΟ έχουν ιστοσελίδα, η οποία πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όμως μόνο το 47,3% των οργανώσεων έχει προβλέψει και διαθέτει επιλογή δωρεών μέσω διαδικτύου – 17% χαμηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.