Το Found.ation διενεργεί μια έρευνα που αφορά τις επιπτώσεις του COVID-19 στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Πώς αντιμετώπισαν την πανδημία; Τι μέτρα έλαβαν; Πόσο έτοιμες ήταν για εξ αποστάσεως εργασία; Πόσο επηρέασε η κατάσταση τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους; Βοηθήστε να μετρηθεί ο «σφυγμός» της επιχειρηματικής αγοράς, αφιερώνοντας 8’ από τον χρόνο σας. Οι απαντήσεις δίνονται ανώνυμα και μπορείτε να ξεκινήσετε εδώ.