Από τον Σεπτέμβριο του 2013, ο Γιώργος Σαλιάρης-Φασσέας είναι President, SouthWestern Europe στην IPG MediaBrands, υπεύθυνος για τις εταιρείες media της Interpublic (NYSE:IPG) σε Αυστρία, Ελλάδα, Ελβετία, Πορτογαλία και Τουρκία. Περισσότεροι από 300 πελάτες στη συγκεκριμένη επικράτεια εξυπηρετούνται από 412 εξειδικευμένα στελέχη των εταιρειών του ομίλου: UM, Initiative, bpn, Reprisemedia και PromoQube, που παρέχουν δημιουργικές ιδέες, media planning & buying, digital performance και καινοτόμες λύσεις για social και mobile media. Είναι κάτοχος MSc (μετ’ επαίνου) σε Information Systems από το London School of Economics, BSc σε Management Sciences από το Warwick University.