Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Γιώργος Καββαθάς, μιλάει για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, τα αιτήματα και τους στόχους της ΓΣΕΒΕΕ, με αφορμή και την συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της.

Λέει χαρακτηριστικά: «Παρά το γεγονός της παρατεταμένης κρίσης που έπληξε δυσανάλογα στη χώρα μας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως άλλωστε συνέβη και στις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, οι ελληνικές ΜμΕ εξακολουθούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην απασχόληση και την παραγόμενη προστιθέμενη αξία, ενώ, σύμφωνα με έρευνες της ΕΕ, αποτελούν τον πρώτο εργοδότη για πάνω από το 80% των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας».

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.