Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρόσφατης έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE) για τις τάσεις της Ελληνικής Αγοράς στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη σημασία των ESG ratings πραγματοποιήθηκε στην εκδήλωση που έλαβε χώρα από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI), το οποίο δραστηριοποιείται στην αξιολόγηση οργανισμών μέσω του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index στην Ελλάδα, από τον κ. Νίκο Αυλώνα, Πρόεδρο του Κέντρου Αειφορίας (CSE) και Αντιπροέδρου του CRI.

Σημειώνεται ότι το Κέντρο Αειφορίας παρέχει διεθνώς και στην Ελλάδα εξειδικευμένες υπηρεσίες επιλογής κατάλληλων ESG ratings και βελτίωσής τους σε εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες, ενώ έχει συνεργασία με την αμερικανική Moody’s.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.