Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη

Με κινητήριες δυνάμεις την αγάπη για την Ελλάδα και τον πολιτισμό, το σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον, το ενδιαφέρον για το κοινωνικό σύνολο, την επιθυμία για ηθική επιχειρηματική δράση και μετάδοση γνώσης στις επερχόμενες γενιές, το Ίδρυμα εργάζεται για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους και τον τόπο να βαδίσουν μπροστά. Το μέλλον ξεκινάει, από το παρόν

Στόχος του Ιδρύματος είναι η ανάδειξη, η προστασία και η ανάπτυξη του πολιτισμού της χώρας και η προβολή και υποστήριξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της. Γιατί Πολιτισμός, σε τελική ανάλυση, όπως έχει δηλώσει η Τζίνα Μαμιδάκη, «είναι ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδράς με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον».

Αποστολή του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη είναι να επινοεί, συντονίζει, ενθαρρύνει, υλοποιεί προγράμματα και δράσεις που συνάδουν με το όραμά του και αφορούν τις τέχνες, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Περισσότερα για το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη