Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου του Προγράμματος Journey2Jobs το οποίο υλοποιήθηκε με αποκλειστική Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στο πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα συμμετείχαν 59 νέοι εκτός εργασίας, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στις πλέον σύγχρονες και περιζήτητες από την αγορά γλώσσες προγραμματισμού και ύστερα από την ενίσχυση των προσωπικών τους δεξιοτήτων, οι 54 από αυτούς βρήκαν σταθερή και καλά αμειβόμενη εργασία σχετική με το αντικείμενο του προγραμματισμού σε 31 κορυφαίες εταιρείες. Τα νούμερα αυτά μαρτυρούν ποσοστό απορρόφησης που αγγίζει το 91%, κάτι το οποίο σημαίνει 100% επιτυχία στην επίτευξη του βασικού στόχου του προγράμματος, ο οποίος αφορούσε την ενίσχυση της νεανικής απασχολησιμότητας.

Την έναρξη της εκδήλωσης χαιρέτισε ο Πρόεδρος της HePIS (Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής) κ. Νικόλαος Φαλδαμής, ενώ στη συνέχεια η κ. Ελένη Νικολαΐδου, Διευθύντρια της HePIS τόνισε στην ομιλία της ότι: «Το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα στηρίχτηκε στις άρτιες τεχνικές γνώσεις που δόθηκαν στους εκπαιδευόμενους αλλά και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα -δηλαδή ικανότητα ανάλυσης, ηθική ακεραιότητα, διάθεση για μάθηση, ομαδικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες και άλλες προσωπικές δεξιότητες- οι οποίες αποτελούν προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε πρόσληψη».

Από την πλευρά του, ο κεντρικός ομιλητής της βραδιάς, κ. Βύρων Νικολαΐδης, Ιδρυτής, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου PeopleCert και Πρόεδρος των Ευρωπαίων Πληροφορικών (CEPIS) τόνισε ότι οι απόφοιτοι κέρδισαν κάποιες από τις καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας αλλά και απομακρύνθηκαν μόνιμα από την ανεργία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Να έχετε ως οδηγό για τη ζωή και για τη δουλειά 4 πολύ σημαντικές αξίες: την ποιότητα, την καινοτομία, το πάθος και την ακεραιότητα. Δεν έχει σημασία από πού ξεκινάτε αλλά που θέλετε να φτάσετε. “Τhink big”, αυτό είναι το μυστικό».