Οι ομάδες της ARTOGETHER-Τέχνη Ατόμων Με και Χωρίς Αναπηρία, έκλεισαν τη φετινή χρονιά με ξεχωριστές βόλτες και όπως πάντα δημιουργική διάθεση!

H ARTOGETHER στηρίζει τη δράση της στις παρακάτω αρχές που έχουν ως κοινό παρονομαστή την πίστη στις απεριόριστες δυνατότητες του ανθρώπου και στο δικαίωμα για ίσες ευκαιρίες.

Στόχος της να προσφέρει στα άτομα με αναπηρίες ευκαιρίες για καλλιτεχνική δημιουργία. Να οργανώνει προσβάσιμα προγράμματα που επιτρέπουν στους ανθρώπους με αναπηρία να συμμετέχουν ισότιμα στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Να συνδέει μεμονωμένες καλλιτεχνικές προσπάθειες και να οργανώνει συνενωτικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και εργαστήρια για άτομα με και χωρίς αναπηρία. Να εκπαιδεύει ειδικούς στο χώρο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της τέχνης στο θέμα της αναπηρίας. Να ενθαρρύνει τους Έλληνες καλλιτέχνες να δραστηριοποιηθούν στο χώρο των ατόμων με αναπηρίες. Να πείσει την πολιτεία και το ευρύ κοινό για τα ποικίλα ταλέντα που συχνά διαθέτουν οι άνθρωποι με αναπηρίες και το δικαίωμα τους για ισότιμη συμμετοχή στην τέχνη και τον πολιτισμό.

Οι παραπάνω στόχοι εξελίχθηκαν και εμπλουτίστηκαν παράλληλα με τη δράση της οργάνωσης, την πείρα που αποκτήθηκε, όπως επίσης και τη γενική βελτίωση της θέσης των ανθρώπων με αναπηρία στην κοινωνία.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, επικοινωνήστε στο info@artoget.gr.