Στο κεντρικό εκθεσιακό πρόγραμμα του Athens Photo Festival 2019 συμμετέχουν 75 καλλιτεχνών από 32 χώρες.

Mε εμφανή προσανατολισμό στη σύγχρονη φωτογραφία, το κεντρικό πρόγραμμα του Athens Photo Festival διασταυρώνει ένα ευρύ φάσμα φωτογραφικών έργων, οπτικοακουστικό υλικό, εγκαταστάσεις και καλλιτεχνικές εκδόσεις, ενισχύοντας τόσο τον καλλιτεχνικό όσο και τον κοινωνικό και πολιτικό διάλογο, καθώς και τον πειραματισμό με διάφορα οπτικά μέσα.

Η φετινή διοργάνωση πλαισιώνεται από ένα σύνολο δράσεων και πρωτοβουλιών -προβολές, εκπαιδευτικά προγράμματα, portfolio reviews, ομιλίες, παράλληλες εκδηλώσεις- που στοχεύουν να αποτελέσουν μια ευρεία πλατφόρμα καλλιέργειας της κριτικής κατανόησης της εικόνας, καθώς και αλληλεπίδρασης με την ευρύτερη πολιτιστική κοινότητα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι εκθέσεις του Φεστιβάλ επεκτείνονται σε 10 ακόμη χώρους της Αθήνας.

Περισσότερα πληροφορίες θα βρείτε εδώ.