Οι πιο ουσιώδεις τάσεις που αναδύονται για το 2020, όπως προέκυψαν από διεθνείς έρευνες του Κέντρου Αειφορίας και Αριστείας (CSE) και άλλες έρευνες συνδέονται με την επίλυση των προκλήσεων, και τη γενικότερη μεταστροφή της νοοτροπίας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αρχικά, φαίνεται να αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας που θα αντικαταστήσει τα παλαιότερα γραμμικά, καθώς νέες νομοθεσίες, αλλά και κίνητρα θα δημιουργηθούν. Ήδη στην Ευρώπη έχει ανακοινωθεί ένα πακέτο κινήτρων 24 δισ. ευρώ για τη διευκόλυνσή της. Επιπλέον, μέσω της νέας Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) τονίζεται η σημασία της επιβράδυνσης της θέρμανσης σε παγκόσμιο επίπεδο και μετρίασης των αποτελεσμάτων της.

Ακόμα, σε μια προσπάθεια προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, θα υιοθετηθούν ευρέως βιοδιασπώμενες εναλλακτικές λύσεις αντί του πλαστικού, ενώ στον τομέα των μεταφορών, νέες τεχνολογίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων και φόρτισής τους θα αντικαταστήσουν την πλειονότητα των συμβατικών αυτοκινήτων μέχρι το 2030.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.