Η επιλογή δεν ήταν εύκολη, καθώς οι προτάσεις ήταν πολλές και αξιόλογες. Σχεδόν 190 αιτήσεις έγιναν για τις 4 περιφερειακές εκδόσεις του προγράμματος, με αυτήν που υλοποιεί το Found.ation να συγκεντρώνει τις περισσότερες.

Συνολικά, 28 ομάδες επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να αναπτύξουν την ιδέα τους με την πολύτιμη καθοδήγηση του EIT Digital, 8 από τις οποίες θα φιλοξενηθούν στο Found.ation για το Bootcamp και την περίοδο επιτάχυνσης.

Αυτές είναι οι οκτώ ομάδες που τελικά έγιναν δεκτές στο accelerator program:

  • Alumni Reach
  • Iqrate
  • Morphe
  • PlaceME
  • RAMP
  • Realchain
  • ai

Διαβάστε περισσότερα εδώ.