O Benjamin Gill είναι ο Τεχνικός Διευθυντής του One Planet Living και εργάζεται για την ανάπτυξη του πλαισίου του, διασφαλίζοντας ότι οι στόχοι του είναι σύμφωνοι με την πιο σύγχρονη επιστήμη του κλίματος, καθώς και για την αναγνωρισιμότητα και χρήση του προγράμματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Εργάζεται σε έναν μεγάλο αριθμό projects με στόχο να διασφαλίσει την εφαρμογή των σχεδίων βιωσιμότητας, όπως στο Χωριό Φύση (Παρίσι), στο Singita Grumeti (Τανζανία) και στο Χωριό Hollerich (Λουξεμβούργο). Έχει αναπτύξει στρατηγικές αειφορίας για νέες κοινότητες (WGV, Hollerich), για κυβερνήσεις (Fremantle, Sutton, Defra), για τουριστικές δραστηριότητες (Village Nature, Singita) και για οργανισμούς (Β&Q).

Ο Ben ήταν ένας από τους ομιλητές στο διεθνές συνέδριο της ECOWEEK, μια εβδομάδα αφιερωμένη στον αειφόρο σχεδιασμό, την πράσινη ανάπτυξη, με οικολογικές παρεμβάσεις και προτάσεις για την πόλη του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

  • Δώστε μας μια ιδέα για το τι είναι το One Planet Living  και πως το εφαρμόσατε στον Άγιο Νικόλαο.

Benjamin Gill: Αν ο καθένας στον κόσμο καταναλώνει τους φυσικούς πόρους, όπως το μέσο άτομο στη Δυτική Ευρώπη, θα χρειαστούμε τρεις πλανήτες για να μας υποστηρίξουν. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε ευτυχισμένοι, με υγιείς ζωές μέσα στα όρια του πλανήτη μας. Στη Bioregional έχουμε αναπτύξει ένα δοκιμασμένο σύστημα για να κάνει ακριβώς αυτό που ονομάζεται One Planet Living. Το One Planet Living  αποτελείται από 10 οριζόντιες αρχές που παρέχουν έναν απλό τρόπο για να σχεδιάζουμε, να παραδίδουμε και να επικοινωνούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εστιάζει στο πώς να ζουν οι άνθρωποι τη ζωή τους – πάμε πέρα ​​από τη μείωση του άνθρακα και προχωράμε στην υποστήριξη της ευημερίας και στην οικοδόμηση καλύτερων κοινοτήτων. Όλα αυτά τοποθετημένα σε μια απλή ιστορία που είναι εύκολο να κατανοηθεί.

Στον Άγιο Νικόλαο συνεργαστήκαμε με τη ΜΚΟ ECOWEEK και χρησιμοποιήσαμε το One Planet Living ως δημιουργικό εργαλείο σχεδιασμού ώστε οι φοιτητές σχεδίου να επικεντρωθούν στο πώς τα σχέδιά τους μπορούν να επηρεάσουν την τελική χρήση και να τους επιτρέψει να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές.

  • Ποιες άλλες αρχές του One Planet Living εφαρμόσατε στο ECOWEEK στον Άγιο Νικόλαο;

Benjamin Gill: Το One Planet Living βασίζεται σε 10 αρχές και όλα είναι ίσης σημασίας για τη δημιουργία ενός βιώσιμου σχεδίου, έτσι ενθαρρύνουμε όλους τους συμμετέχοντες να κρατήσουν αυτή την προοπτική συνολικά. Από την άλλη πλευρά το ECOWEEK είναι για την παράδοση συγκεκριμένων έργων, και έτσι δώσαμε σαφή έμφαση στη χρήση βιώσιμων υλικών για τη βελτίωση του δημόσιου χώρου και στην παροχή ανέσεων για την κοινότητα.

  • Ποια ήταν η συμμετοχή σας στο ECOWEEK 2016 στην Κρήτη και πώς η πόλη θα επωφεληθεί από ένα κατευθυντήριες γραμμές του Planet Living;

Benjamin Gill: Ανέπτυξα μια εισαγωγική διάλεξη και υποστήριξα τις ομάδες εργασίας να στηθούν. Οι αρχές του One Planet Living είναι ελεύθερα διαθέσιμες για χρήση και στη BioRegional αναπτύσσουμε μια σειρά από εργαλεία για τους δήμους και τους τουριστικούς προορισμούς για να τα χρησιμοποιήσουν. Δυνητικά μία από τις ομάδες της ECOWEEK μπορεί να εξακολουθήσει να συμμετέχει, μετά την ECOWEEΚ, και να προβεί σε ανάλυση των σημερινών πρακτικών Αγίου Νικολάου σε σύγκριση με τις δέκα αρχές της One Planet. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός πλήρους σχεδίου βιώσιμης δράσης.

  • Πού μπορεί κανείς να βρει περισσότερες πληροφορίες για το One Planet Living;

One Planet Living


http://www.ecoweekcrete2016.org/

Το Εcoweek ολοκληρώθηκε στις 10 Ιουλίου. Το συνέδριο και τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη –  το bluegr Hotels & Resorts, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, το Δίκτυο Ecoweek, την Περιφέρεια Λασιθίου και το LoveGreece.com.

Πηγή gtp.gr.