Το Όραμά μας

 

Το LoveGreece.com γεννήθηκε μέσα στην ελληνική κρίση, εμπνευσμένο από το δυναμισμό και τη δημιουργικότητα του ελληνικού επιχειρηματικού πνεύματος. Στόχος μας η ανάδειξη και η προώθηση της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό, μέσα από τα πρόσωπα χαρισματικών Ελλήνων που σηματοδοτούν την εξωστρεφή Ελλάδα.
Το LoveGreece.com υποστηρίζεται από την Τζίνα Μαμιδάκη, Πρόεδρο του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, το οποίο παραμένει προσηλωμένο στην προσφορά στην ελληνική κοινωνία, μέσα από δράσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Η πρωτοβουλία δίνει φωνή σε επιτυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες, δημιουργούς και ειδικούς να μιλήσουν εκ μέρους της Ελλάδας παρουσιάζοντας το δημιουργικό και καινοτόμο δυναμικό της. Με το ήθος και το όραμά τους, συνιστούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη χώρα μας που αξίζει να αναδειχθεί στο εξωτερικό.
The secret of change is to focus not on fighting the old, but on building the new
Η Αποστολή μας
Το LoveGreece.com εστιάζει σε βασικούς πυλώνες της οικονομίας, αναζητώντας προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό στίβο, την έρευνα και την καινοτομία, αλλά και την τέχνη και την εκπαίδευση. Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια την εντιμότητα και το βαθμό δημιουργικότητας, καινοτομίας, εξωστρέφειας και αυθεντικότητας των εγχειρημάτων τους, γνωρίσματα που αποδίδουν προστιθέμενη αξία σε μια συντονισμένη και συστηματική δραστηριότητα.
Στόχος μας να γεννηθούν συμφωνίες, εγχώριες και διεθνείς, να αυξήσουμε τη ζήτηση των προϊόντων μας, να χρηματοδοτηθούν νέες ιδέες και να δοθούν ευκαιρίες στα Ελληνικά αγαθά και στις υπηρεσίες.

Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε ένα αλληλεπιδραστικό φόρουμ που ξεχειλίζει από ενέργεια.
Να δώσουμε βήμα στο πιο δυναμικό και ελπιδοφόρο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.