Το φετινό Cup of Excellence του Περού έλαβε χώρα στη Λίμα στις 9-12/10. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας και διαμονής του Γιάννη Ταλούμη εκεί, ως ένα από τα 28 μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής του Περού Cup of Excellence 2018, ο ίδιος είχε τη χαρά να συζητήσει με τον Geni Fundes Buleje, Γενικό Διευθυντή του Κεντρικού Café y Cacao.

Το Central Cafe y Cacao είναι μια ένωση 13 Cooperativas, που αποτελείται από περίπου 10000 παραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο και νότια του Περού και είναι ένας από τους μεγαλύτερους αλλά πολλούς συλλόγους, καθώς το Περού δεν έχει γενική ένωση για τον καφέ. Συνολικά, υπάρχουν 116 περίπου συνεταιρισμοί που χωρίζονται σε διαφορετικές ενώσεις και επίσης υπάρχουν ανεξάρτητοι παραγωγοί. Το Central Café y Cacao επικεντρώνεται στην κατάρτιση όλων των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον καφέ, προσφέροντας έτσι κατάρτιση σε παραγωγούς, roasters και baristas. Επίσης, εκπαιδεύουν Q Graders από την αρχή του προγράμματος. Βοηθούν και διαχειρίζοντα διάφορα αγροτικά έργα αλλά και προσφέρουν μαθήματα managing.

Έχοντας ήδη ανακαλύψει τις δυνατότητες των καφέδων της χώρας, ήταν πολύ χρήσιμο να δούμε και την πλευρά των παραγωγών και του δόθηκαν πράγματι μερικές πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

Όπως ανέφερε ο κ. Fundes, το Περού υπήρξε ιστορικά ένα fair trade/βιολογικά πιστοποιημένη χώρα παραγωγής καφέ – στην πραγματικότητα το 2015 ήταν η ηγετική χώρα στον τομέα των εξαγωγών βιολογικού καφέ. Οι πρώτες παραγωγές specialty καφέ εμφανίστηκαν πριν από 4-5 χρόνια, ενώ η Central Café y Cacao είχε ήδη έρθει σε επαφή με το CQI το 2008 για να ξεκινήσει τη διαδικασία να φέρει το Cup of Excellence στο Περού.

Οι ζώνες παραγωγής του καφέ στο Περού είναι πέντε, Amazonas, Cajamarca, San Martin, Junin, Cusco.

Πέρυσι, μόνο το 1% του εξαγόμενου καφέ του Περού ήταν specialty, ενώ το 20% ήταν βιολογικός και fair trade. Ωστόσο, από το  Cup of Excellence 2017 που ήταν το πρώτο στο Περού, οι παραγωγοί έλαβαν το κίνητρο να στραφούν προς τον specialty καφέ, ένα κίνητρο που έφερε έναν σημαντικό αριθμό παραγωγών λίγο πιο κοντά στην πλευρά του specialty καφέ. Όπως δήλωσαν οι παραγωγοί κατά τη διάρκεια της συνάντησης των παραγωγών κριτών πριν από την τελετή απονομής, o θεσμός του Cup of excellence έχει πολύ θετικό αντίκτυπο σε αυτούς, καθώς τους επιτρέπει να εξερευνήσουν νέες αγορές και τους ωθεί να βελτιώσουν και να εξελίξουν το έργο τους, καθώς ο ανταγωνισμός είναι έντονος. Οι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ανέφεραν ότι το πρώτο Cup of Excellence τους βοήθησε να βελτιωθούν καθώς έκαναν μια ανατροφοδότηση σχετικά με το τι έπρεπε κάνουν περισσότερο.