Από τις 22 έως τις 24 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα η ετήσια συνάντηση των Εταίρων του έργου “Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την άμεση εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

H Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη εκπροσωπεί την Ελλάδα στο 3ετές έργο, το οποίο συνδυάζει την εμπειρία 25 εταίρων από διεθνή και ευρωπαϊκά δίκτυα, τα οποία συνολικά αντιπροσωπεύουν περισσότερες από 2.500 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη αποτελεί το συντονιστικό όργανο των ελληνικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης, έχοντας ως βασικό άξονα δράσεων την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως αυτοί υιοθετήθηκαν από τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015.

Στο πλαίσιο των εργασιών της τριήμερης συνάντησης με συμμετέχοντες από 15 χώρες, η οποία φιλοξενήθηκε στο περιβαλλοντικό πάρκο «Κέντρο της Γης», η Ελληνική Πλατφόρμα διοργάνωσε επίσης, την ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Αναδεικνύοντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ως Πολιτική Προτεραιότητα σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό & Τοπικό Επίπεδο».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.