Οργανώνεις, οργανισμοί, εταιρείες, ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, ακαδημαϊκοί, φοιτητές και πολίτες συναντιούνται μία φορά τον χρόνο γύρω από ένα τραπέζι στο Convergences Greece Forum, για να αναζητήσουν από κοινού λύσεις στα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.

Αλλά οι Συγκλίσεις δεν σταματούν εκεί! Το portal των Συγκλίσεων είναι ενεργό όλο τον χρόνο, για να παρουσιάζει ιστορίες ανθρώπων που μας εμπνέουν με την ακτιβιστική δράση τους, έξυπνες ιδέες από όλο τον κόσμο με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, περιπτώσεις όπου υπήρξε «Σύγκλιση» δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή περιπτώσεις που μία τέτοια «Σύγκλιση» είναι απαραίτητη σε τοπικό επίπεδο, για να λυθούν σημαντικά ζητήματα.

Παράλληλα, στο portal των Συγκλίσεων θα παρουσιάζονται οι απολογισμοί και η πρόοδος του ετήσιου Forum, οι βέλτιστες πρακτικές των εταιρειών, τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και τα λαμπρά παραδείγματα του ακαδημαϊκού χώρου, που συμβάλλουν σε ένα πιο βιώσιμο κόσμο.

Μία ενεργή πλατφόρμα «Συγκλίσεων» με στόχο ένα κόσμο με Μηδέν Αποκλεισμό, Μηδέν Αποτύπωμα Άνθρακα, Μηδέν Φτώχεια!

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.