Η τεχνολογία όχι απλώς αποτέλεσε διαβατήριο επιβίωσης για τις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, στη διάρκεια της πανδημίας, αλλά τους επέτρεψε να αναπτυχθούν τάχιστα σε μια από τις πιο ανατρεπτικές στιγμές της ιστορίας. Οι εταιρείες, που επίσπευσαν στη διάρκεια της πανδημίας των ψηφιακό τους ψηφιακό μετασχηματισμό, ξεπέρασαν τον ανταγωνισμό, παρουσιάζοντας τετραπλάσια αύξηση εσόδων.

Οι εταιρείες, που ενίσχυσαν την τεχνολογική τους καινοτομία κατά την πανδημία, αυξάνουν τα έσοδά τους πέντε φορές γρηγορότερα. Αυξάνοντας τις επενδύσεις τους σε cloud, τεχνητή νοημοσύνη (AI) και άλλες τεχνολογίες, οι ‘Ηγέτες’ (Leaders) κατάφεραν, στη διάρκεια της πανδημίας, να αυξήσουν τα έσοδά τους με ρυθμό πέντε φορές γρηγορότερο σε σχέση με τις εταιρίες ‘Ουραγούς’ (Laggards). Ο ρυθμός αυτός είναι εξαιρετικά υψηλότερος σε σχέση ακόμα και με το διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης που οι ‘Ηγέτες’ ανέφεραν πριν από λίγα χρόνια.
Σύμφωνα με νέα μελέτη της Accenture, πολλές εταιρείες στην κατηγορία των ‘Ουραγών’ επένδυσαν σε νέες τεχνολογίες για πρώτη φορά, σε μεγάλο βαθμό για να διατηρήσουν τις επιχειρησιακές τους λειτουργίες κατά την κρίση, γεγονός που τις τοποθετεί σε ακόμη δυσμενέστερη θέση. Όπως διαπιστώνει η μελέτη, στη διάρκεια της πανδημίας, αναδύθηκε μια νέα κατηγορία εταιρειών, οι ‘Άλτες’ (Leapfroggers).

Αυτή η κατηγορία ξεχωρίζει για την ικανότητά της να επιτυγχάνει γρήγορα την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της δυναμικής των συστημάτων τους και της ενίσχυσης της καινοτομίας τους. Οι ‘Άλτες’ συμπίεσαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους σε μικρό χρονικό διάστημα μέσω μιας επιθετικής και προοδευτικής τεχνολογικής στρατηγικής. Αυτή η στρατηγική μετέτρεψε τις προκλήσεις του περασμένου έτους σε επιχειρηματικές ευκαιρίες και πλεονεκτήματα.

Δείτε περισσότερα εδώ.